सेतू अभ्यास | SCERT PUNE | दुसरी ते दहावी

सेतू अभ्यास

दुसरी ते दहावी

सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोर्स) हा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ,महाराष्ट्र ,पुणे

अर्थात SCERT PUNE ने तयार केला आहे. हा अभ्यासक्रम SCERT PUNE ने इयत्तानुसार व विषयानुसार pdf file स्वरुपात आपल्याला डाउनलोडसाठी https://www.maa.ac.in वेबसाईटवर उपलब्ध केला आहे.

वर्ष 2022 -2023

दुसरी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

तिसरी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

चौथी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

पाचवी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

सहावी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

सातवी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

आठवी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

नववी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

दहावी सेतू अभ्यास

डाऊनलोडसाठी येथे क्लिक करा

******************************************

वर्ष 2021 -2022

1जुलै ते 14 ऑगस्ट असे 45 दिवस हा सेतू अभ्यास सुरु आहे.दर पंधरा दिवसांनी एक अशा तीन मूल्यमापन चाचण्या घ्यायच्या आहेत.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3749064521509756

अनु इयत्ता चाचणी 1 चाचणी 2 चाचणी 3
1 दुसरी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
2 तिसरी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
3 चौथी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
4 पाचवी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
5 सहावी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
6 सातवी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
7 आठवी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
8 नववी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
9 दहावी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

Education Department

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: