माय मराठी (गाणे) | 5वी, मराठी कविता | May Marathi

माय मराठी(गाणे) 5वी, मराठी कविता माय मराठी ! तुझिया पायी तनमनधन मी वाहियले, तुझिया नामी, तुझिया धामी अखंड रंगुनि राहियले. कष्टामधली तुझीच गोडी चाखायाची...