5वी,मराठी

प्रश्नोतर ,ऑनलाईन टेस्ट

2.बंडूची इजार (चित्रकथा) पाठ अर्थ-5वी , मराठी ,प्रश्नोत्तर बंडू हा शांत स्वभावाचा ,मेहनती तरुण होता. तो शेतात...
5.मुंग्यांच्या जगात – प्रकाश किसन नवाळे (पाठ्यपुस्तक पान क्र.13) पाठ परिचय- मुंग्या अनेक प्रकारच्या असतात. त्या वसाहत...
4-सावरपाडा एक्स्प्रेस : कविता राऊत (संतोष साबळे-पाठ्यपुस्तक पान क्र.8) पाठ परिचय- सावरपाड्यासारख्या दुर्गम भागात राहणारी कविता राऊत...
1.माय मराठी(गाणे) 5वी, मराठी ,कविता माय मराठी ! तुझिया पायी तनमनधन मी वाहियले, तुझिया नामी, तुझिया धामी...
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: