5.मुंग्यांच्या जगात – प्रकाश किसन नवाळे (पाठ्यपुस्तक पान क्र.13) पाठ परिचय- मुंग्या अनेक प्रकारच्या असतात. त्या वसाहत...
4-सावरपाडा एक्स्प्रेस : कविता राऊत (संतोष साबळे-पाठ्यपुस्तक पान क्र.8) पाठ परिचय- सावरपाड्यासारख्या दुर्गम भागात राहणारी कविता राऊत...
1.माय मराठी(गाणे) 5वी, मराठी ,कविता माय मराठी ! तुझिया पायी तनमनधन मी वाहियले, तुझिया नामी, तुझिया धामी...
सेतू चाचणी सराव प्रश्नपत्रिका दुसरी ते दहावी सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोर्स) हा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण...
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: