Tagged: संपूर्ण शालेय परिपाठ

0

पसायदान | आतां विश्वात्मकें देवें | संपूर्ण शालेय परिपाठ

पसायदान  आतां विश्वात्मकें देवें संपूर्ण शालेय परिपाठ, Paripath संत ज्ञानेश्वर विरचित ज्ञानेश्वरी या ग्रंथातील शेवटच्या-(ओवी १७९४ ते १८०२)- १८ व्या अध्यायाचे समापन पसायदान या प्रार्थनेने होते. ज्ञानेश्वरीच्या सुरुवातीला...

सुजलां,सुफलां,मलयज शितलां 0

वंदे मातरम् , Vande Maataram | संपूर्ण शालेय परिपाठ

वंदे मातरम् वंदे मातरम् गीत, Vande Maataram संपूर्ण शालेय परिपाठ, Paripath वंदे मातरम् l सुजलां,सुफलां,मलयज शितलां l सस्य – श्यामलां,मातरम् ll  वंदे मातरम् ll...