वंदे मातरम् , Vande Maataram | संपूर्ण शालेय परिपाठ

वंदे मातरम् वंदे मातरम् गीत, Vande Maataram संपूर्ण शालेय परिपाठ, Paripath वंदे मातरम् l सुजलां,सुफलां,मलयज शितलां l सस्य – श्यामलां,मातरम् ll  वंदे मातरम् ll...