प्रतिज्ञा | Pledge of india | भारत माझा देश आहे 

प्रतिज्ञा Pledge of india भारत माझा देश आहे संपूर्ण शालेय परिपाठ, Paripath मराठी प्रतिज्ञा – भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत....