उजळणी | १ ते १०० | मराठी व इंग्रजी उजळणी 

उजळणी   

१ ते १००

मराठी व इंग्रजी उजळणी, अंकवाचन

 

इंग्रजी उजळणी 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

मराठी उजळणी

११ २१ ३१ ४१ ५१ ६१ ७१ ८१ ९१
१२ २२ ३२ ४२ ५२ ६२ ७२ ८२ ९२
१३ २३ ३३ ४३ ५३ ६३ ७३ ८३ ९३
१४ २४ ३४ ४४ ५४ ६४ ७४ ८४ ९४
१५ २५ ३५ ४५ ५५ ६५ ७५ ८५ ९५
१६ २६ ३६ ४६ ५६ ६६ ७६ ८६ ९६
१७ २७ ३७ ४७ ५७ ६७ ७७ ८७ ९७
१८ २८ ३८ ४८ ५८ ६८ ७८ ८८ ९८
१९ २९ ३९ ४९ ५९ ६९ ७९ ८९ ९९
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००

जागतिक महिला दिन – येथे क्लिक करा 

सामान्यज्ञान – येथे क्लिक करा 

5वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

8वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

अधिक माहितीसाठी,

अनु.  उपक्रम लिंक
1 राष्ट्रगीत क्लिक करा
2 प्रतिज्ञा क्लिक करा
3 प्रार्थना क्लिक करा
4 बोधकथा क्लिक करा
5 पसायदान क्लिक करा
6 वंदे मातरम् क्लिक करा
7 संविधान क्लिक करा

Education Department

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: