अॅ चे शब्द | मुळाक्षरे, बाराखडी वाचन

 अॅ चे शब्द

Words starts With ‘A’

मुळाक्षरे, बाराखडी वाचन

अॅ चे शब्द

   अॅ चे शब्द  

 अ  + ॅ    = अॅ

           अॅन्ट

  कॅ     खॅ    गॅ    घॅ

चॅ     छॅ    जॅ    झॅ

  टॅ    ठॅ    डॅ    ढॅ    णॅ

तॅ    थॅ    दॅ    धॅ   नॅ

पॅ    फॅ    बॅ    भॅ    मॅ

  यॅ    रॅ    लॅ    वॅ

   शॅ    षॅ    सॅ

हॅ    ळॅ    क्षॅ    ज्ञॅ

शब्द वाचन

मॅन अॅण्ड अॅड अॅक्शन बॅग
बॅगा बॅग्ज फॅशन फॅमिली फॅक्टरी
गॅस कॅमेरा कॅनडा कॅप्टन गॅलरी
गॅसवर लॅटिन लॅपटॉप रॅकेट रॅली
पॅरिस पॅकेज पॅटर्न मॅडम मॅनेजमेंट
नॅशनल सॅम्युअल सॅम सॅन वॅट
वॅट्सन शॅम्पू डॅम रॅबिट मॅनर्स
रॅगिंग पॅकेज हॅलो हॅपी शॅम्पू
सॅलड जॅकी अॅक्सेस अॅक्ट डॅडी
मॅच मॅपिंग मॅट्रीक मॅटर्निटी टॅबलेट

जागतिक महिला दिन – येथे क्लिक करा 

सामान्यज्ञान – येथे क्लिक करा 

5वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

8वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

Education Department

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: